Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

Burmistrz: To złoże nie będzie eksploatowane

2014-03-12

"...Rada, 23 października 2013 roku już zdecydowała o tym, że to złoże nie będzie eksploatowane. Odrzuciła ten projekt..." - zapewniał zebranych w Baninie burmistrz Jerzy Żurawicz. 

Zebranie sołeckie w Baninie rozpoczęło się od wystąpienia przedstawicieli firmy Polgravel. Zaproszeni przez władze gminne zaprezentowali, licznie przybyłym mieszkańcom Banina i okolicznych miejscowości, przebieg procesu administracyjnego związanego z uzyskaniem koncesji na eksploatację nowego złoża piasku i żwiru "Borowiec II". Omówili również sposób realizacji planowanego przedsięwzięcia w okresie kilkudziesięciu lat: od wycięcia 50 ha lasu, na rekultywacji wyeksploatowanych terenów kończąc.

Prelegenci zapewniali, że w procesie eksploatacji złoża zostaną użyte nowoczesne urządzenia o napędzie elektrycznym( tzw. refulery) pracujące bezkurzowo w środowisku wodnym, a ich praca nie będzie uciążliwa dla okolicznych mieszkańców. Drzewostan, który w miejscu proponowanej inwestycji zostanie wycięty, za 20 lat i tak musiałby zostać wycięty, gdyż jego wiek szacuje się na 70-80 lat, a tzw. rębność drzewostanów sosnowych wynosi 100 lat.

Odległości żwirowni od zabudowy mieszkaniowej kształtować się będą następująco:

  • Czarne Błota - ok. 500m,
  • Barniewice - ok. 750m
  • Nowy Świat - ok. 1km,
  • Banino - ok. 1,5km
  • Nowy Tuchom - ok. 1,6km. 

Minimalne odległości od pojedyńczych zabudowań wyniosą w niektórych przypadkach tylko 250 metrów.

Aby przekonać do planowanej inwestycji przybyłych mieszkańców, przedstawiciele firmy wymienili korzyści, jakie przynosi obecność firmy Polgravel na terenie gminy: zatrudnianie pracownikow z terenu gminy (obecnie zatrudnionych jest 14 osób z terenu gminy) i wpływy do budżetu gminy z tyt. opłaty eksploatacyjnej i podatku od nieruchomości (za lata 2004-2013 kwota ta wyniosła 4 514 276,25 zł). 

Salwy śmiechu wywołały propozycje firmy dot. sposobu rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji złoża, co świadczyłoby o tym, że nikt z zebranych nie uwierzył w przedstawione przez prelegentów wizje architektoniczne, zgodnie z którymi w tym miejscu powstanie kiedyś kąpielisko z piaszczystą plażą oraz pomostami dla jachtów i wędkarzy a w okolicy szlaki rowerowe, konne i piesze. Tym bardziej, że - jak powiedziała prezes firmy Polgravel - koszty realizacji tej propozycji musieliby ponieść ewentualni przyszli inwestorzy. 

Stanowisko Rady Sołeckiej miejscowości Banino dot. tego przedsięwzięcia przedstawił członek Rady Sołeckiej Banina Paweł Koreń. Przypomniał zebranym zapisy dot. tego terenu zawarte w Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żukowo. Z przytocznych fragmentów  tego dokumentu wynika, że proponowana lokalizacja nowego złoża jest niezgodna ze Studium, gdyż występuje w korytarzu ekologicznym rzeki Strzelenki. 

Swoje wystąpienie zakończył odczytaniem projektu uchwały zawierającej prośbę do władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych o nie wydawanie zgody na eksploatację złóż piasku i żwiru w proponowanej przez firmę Polgravel lokalizacji:

"Mieszkańcy Sołectwa Banino oraz Nowego Świata zwracają się do Marszałka Województwa Pomorskiego oraz władz Powiatu Kartuskiego i Gminy Żukowo o nie wydawanie zgody na eksploatację złóż piasku i żwiru "Barniewice II", zlokalizowanych na działkach 252 i 248 o powierzchni 50 ha, ponieważ inwestycja ta jest niezgodna ze Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żukowo (Dz.U. z dnia 9.06.2011 Prawo Geologiczne i Górnicze art. 7 pkt. 2). Nadmieniamy, że powyższe działki są zalesione i tworzą otulinę przyrodniczą dla miejscowości Barniewice, Rębiechowo, Banino, Tuchomek, Chwaszczyno oraz Osowa z której korzysta przeszło 20 tyś. okolicznych mieszkańców. Powyższe tereny są zlewnią rzeki Strzelenki, która jest dopływem rzeki Raduni, stanowiąca powierzchniowe ujęcie wody pitnej dla Gdańska."

Uchwała została przegłosowana przytłaczającą większością głosów przy 1 głosie przeciwnym i 11 wstrzymujących się.

Kierownik referatu Urbanistyki Tomasz Szymkowiak poinformował, że z punktu widzenia formalno-prawnego wszystko zależy od przystąpienia do sporządzenia dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Radę Gminy. Ponieważ 23 października 2013 roku radni odrzucili wniosek o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, obecny stan prawny jest taki sam jak przed złożeniem przez firmę Polgravel wniosku o przyjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu. "...Mówiąc kolokwialnie - piłeczka jest po stronie firmy Polgravel...". Oznacza to, że jeżeli firma Polgravel złoży następny wniosek do Rady, Rada będzie musiała znowu podjąć prace nad przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu, a następnie poddać go pod głosowanie.

Burmistrz Jerzy Żurawicz zapewnił mieszkańców, że "...Rada 23 października 2013 roku już zdecydowała o tym, że to złoże nie będzie eksploatowane. Odrzuciła ten projekt. Na mój wniosek radni pojechali przed podjęciem tej decyzji na te złoża. Obejrzeli las, obejrzeli te tereny, które miałyby być ewentualnie przeznaczone pod dalsze eksploatacje i odmówili. I po prostu ten wniosek został wycofany. I nie ma tematu jak powiedział kierownik [Szymkowiak - red.]. Dopóki nie będzie kolejnego wniosku, nie ma tematu dodatkowego złoża...".


Do obejrzenia wszystkich zdjęć z tego spotkania informacyjnego zapraszamy do naszej galerii: TUTAJ


Na temat tego nowego przedsięwzięcia pisaliśmy w artykule pt. "Żwirownia zamiast otuliny lasu".

 

 

« wróć | wersja do wydruku | odsłon: 3370