Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

LV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

2018-08-17

LV Sesja  Rady  Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 21 sierpnia 2018 r.  o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowiez następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2018-2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2018r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółce Komunalnej ŻUKOWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Żukowie i objęciem udziałów przez Gminę Żukowo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części wsi Chwaszczyno.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części wsi Chwaszczyno.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Żukowo w rejonie ulic: Gdańskiej, Polnej i Gdyńskiej ograniczonego od wschodu granicą miasta.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/679/2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chwaszczyno Północ", obejmującego część wsi Chwaszczyno, rejon ulic: Oliwskiej, Gdyńskiej i Polnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Baninie oznaczonej ewidencyjnie nr 210/4 na nieruchomość położoną w Baninie oznaczoną ewidencyjnie nr 211/2.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borowiec.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Żukowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo.
 18. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żukowo.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia miejsca i terminu posiedzenia Rady Osiedla Wybickiego w mieście Żukowo.
 20. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 21. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.  
 22. Wnioski i zapytania sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
 23. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania.
 24. Sprawy różne.
 25. Zakończenie obrad sesji. 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żukowie  
/-/ Witold Szmidtke