Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

Harmonogram zebrań wiejskich w gminie Żukowo

2018-08-20

To będą bardzo ważne zebrania dla mieszkańców. Od naszego głosowania zależy, na co zostaną przeznaczone pieniądze z funduszu sołeckiego. Mieszkańcy gminy dostali do podziału ponad 2,5 mln zł.

Fundusz sołecki to pula pieniędzy, która ma być przeznaczona na poprawę jakości życia mieszkańców. Pochodzą z budżetu gminy i podlegają regulacjom prawnym.

Do 30 września sołectwa muszą złożyć wnioski o realizację zawartych w nich przedsięwzięć.
Wniosek musi spełniać warunki:

  • wskazuje przedsięwzięcia mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców i zgodne ze strategią rozwoju gminy,
  • zawiera uzasadnienie z którego wynika w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa,
  • zawiera szacowane przez sołectwo koszty przedsięwzięć – w całkowitej wartości poszczególnych zadań należy uwzględnić wszystkie koszty, w tym np. przygotowanie niezbędnej dokumentacji, nadzór budowlany, materiały, wykonawstwo,
  • do wniosku należy dołączyć uchwałę zebrania wiejskiego, protokół zebrania wiejskiego oraz listę obecności,
  • ponadto powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Jak to zrobić?

  1. Mieszkańcy mogą sami napisać wniosek wg wzoru, który dostępny jest na stronie gminy: kliknij TUTAJ;
  2. Zebrać pod wnioskiem min.20 podpisów mieszkańców sołectwa;
  3. Przyjść na Zebranie Wiejskie i zagłosować nad przyjęciem tego wniosku.

 

Obowiązkiem sołtysów jest poinformowanie mieszkańców o zebraniu wiejskim poprzez wywieszenie ogłoszeń na tablicach i słupach min.7 dni przed zebraniem. Niezrealizowanie tego wymogu skutkować może unieważnieniem zebrania.