Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

LI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

2018-03-21

27 marca 2018 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie rozpocznie się LI Sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia gody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalnej ŻUKOWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żukowie i objęciem udziałów przez Gminę Żukowo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2018r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Żukowo na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żukowo w 2018 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic: Kopernika, Prusa i Heweliusza w miejscowości Żukowo, obręb Żukowo M.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pępowie.
 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Chwaszczynie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Sulminie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 246/29 oraz 247/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Żukowo G.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pępowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pępowie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pępowie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pępowie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 49/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Banino.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 551, położonej w Chwaszczynie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowo na czas określony.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Żukowo na czas określony.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żukowo.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leźno.
 26. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 27. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 
 28. Wnioski i zapytania sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
 29. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania.
 30. Sprawy różne.
 31. Zakończenie obrad sesji.