Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

2017-11-22

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie Witold Szmidtke zawiadamia o zbliżającej się sesji RM.

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 28 listopada 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2017 rok.
7.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żukowo.
8.Podjęcie uchwały o zmianie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Spółka Komunalna Żukowo" Sp. z o. o. z siedzibą w Żukowie w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) i objęcia w zamian nowych udziałów.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia na rok 2018 świadczenia pieniężnego pod nazwą „Bon opiekuńczy”, określenia szczegółowych zasad przyznawania świadczenia i jego wysokości.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Żukowo ograniczonej ulicami: Kościerską i 3 Maja oraz linią kolejową.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Barniewice, wschodniego fragmentu wsi Banino oraz północnego fragmentu wsi Rębiechowo.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz podmiotu: Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowo oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 272/12, obręb Borkowo.
15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pępowie.
16.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Baninie.
17.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Leźnie.
18.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „Lokalne Partnerstwo na rok 2018”.
19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żukowo na rok 2018.
20.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
21.Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
22.Wnioski i zapytania sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
23.Odpowiedzi Burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania.
24.Sprawy różne.
25.Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej w Żukowie /-/ Witold Szmidtke