Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

XLV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

2017-10-25

XLV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 31 października 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalnej ŻUKOWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żukowie i objęciem udziałów przez Gminę Żukowo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2017-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2017r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Gminy Żukowo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żukowo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Żukowie i nadania jej statutu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Czaple.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czaple.
 18. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leźno.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi dojazdowej do Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Baninie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo.
 23. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych i wynikach egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2016/2017.
 24. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 25. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wnioski i zapytania sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
 27. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania.
 28. Sprawy różne.
  • Przedstawienie informacji Burmistrza Gminy Żukowo z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Żukowo oraz osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminną osobą prawną za rok 2016.
  • Przedstawienie informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żukowie z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Żukowie za rok 2016 oraz przedstawienie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za 2016 r. Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żukowie.
 29. Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej w Żukowie 
/-/ Witold Szmidtke