Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Żukowie

2017-04-05

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 11 kwietnia 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2017-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2017r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Żukowo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żukowo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Niestępowo, pomiędzy ulicą Raduńską i rzeką Radunią, gmina Żukowo.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Żukowo, w rejonie dawnych Zakładów Drobiarskich oraz Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie (między ul. Armii Krajowej, a linią kolejową nr 201).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowo, położonej w Żukowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Żukowie oznaczonej ewidencyjnie nr 364/3 na nieruchomość położoną w Żukowie oznaczoną ewidencyjnie nr 378/1.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 95/32, położonej w Miszewku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 928/2, położonej w Żukowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 169/33, położonej w Baninie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo.
 21. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 22. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wnioski i zapytania sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
 24. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania.
 25. Sprawy różne.
 26. Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Miejskiej w Żukowie 
/-/ Witold Szmidtke

« wróć | wersja do wydruku | odsłon: 1061