Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

Gmina Żukowo złożyła wnioski o dofinansowanie unijne

2017-03-14

Gmina Żukowo złożyła wnioski o dofinansowanie pięciu projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Wśród nich są dwa, które bezpośrednio dotyczą mieszkańców Chwaszczyna.

Projekt "Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi" obejmuje budowę/przebudowę inf. komunikacyjnej służącej usprawnieniu uprawnieniu węzłów Rębiechowo i Osowa. Węzeł leży na granicy gmin Miasta Gdańsk i Żukowo. Przy przystanku PKM Rębiechowo Miasto Gdańsk wykona parking na 387 miejsc, stojaki rowerowe oraz monitoring. Gmina Żukowo jako partner projektu wybuduje drogi dojazdowe dla transportu indywidualnego i zbiorowego zapewniające bezpośredni dojazd do węzła (ul. Akacjowa ok. 750 m, ul. Słoneczna ok. 2400m, ul. Bysewska ok. 800m) oraz drogi rowerowe z Banina, Pępowa, Chwaszczyna, Leźna, Lniska (ok.26km). Przeprowadzone zostaną kampanie informacyjno-edukacyjne, spotkanie z mieszkańcami promujące transport zbiorowy i niezmotoryzowany. Wartość całkowita projektu: 41 986 982,65 zł. Wartość zadań Gminy Żukowo: 30 610 951,65 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 26 019 308,90 zł.

Projekt: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Żukowo" obejmuje kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żukowo. Budynki, w których planowane są prace termomodernizacyjne to:

  1. Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie,
  2. Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Leźnie,
  3. Szkoła Podstawowa w Pępowie,
  4. Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej tych obiektów. Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu nastąpi znaczne zmniejszenie zużycia energii oraz znaczący spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Wartość projektu: 6 359 483,43 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 5 504 560,89 zł.

Projekt "Budowa węzła integracyjnego Żukowo wraz z tarasami dojazdowymi" zakłada budowę węzła integracyjnego dla transportu kolejowego i drogowego w Żukowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą, m.in. oświetlone parkingi samochodowe i rowerowe, miejsca postojowe, monitoring miejski, ciągi rowerowe i piesze wraz z elementami małej infrastruktury. Wartość projektu: 16 084 797,64 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 11 621 266,29 zł.

Projekt: "Utworzenie Centrum Aktywności Rodzin w Żukowie" zakłada organizację i wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób potrzebujących poprzez powołanie i funkcjonowanie Centrum Aktywności Rodzin, a w nim klubów aktywności oraz mobilnych usług opiekuńczych. Centrum Aktywności Rodzin będzie ośrodkiem dziennej opieki, w której będą odbywać się zajęcia grupowe i indywidualne w postaci różnego rodzaju terapii. Działania w projekcie skierowane będą głównie do osób nieporadnych życiowo, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także osób w podeszłym wieku – osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne, poprzez objęcie ich usługami specjalistycznymi, społecznymi. Wsparciem objęci zostaną również opiekunowie faktyczni, jako wsparcie towarzyszące. Wartość projektu: 522 180,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 443 853,00 zł.

Projekt: "Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa" zakłada modernizację i adaptację zabytkowego spichlerza wraz z zagospodarowaniem terenu, zagospodarowanie przestrzeni przy klasztorze pod przestrzeń publiczną ogólnoparkową wraz z towarzyszącą architekturą oraz modernizację ul. 3-go Maja w Żukowie wraz z infrastruktura towarzyszącą.Wartość projektu: 11 446 347,90 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 6 551 412,00 zł.


oprac. na podstawie informacji nadesłanej przez Urząd Gminy

« wróć | wersja do wydruku | odsłon: 3264