Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

Nasza gminaCzy problem z TIR -ami na Węglowej się skończy ?

2011-05-05 12:08  1830 odsłon

W dniu dzisiejszym z inicjatywy Rady Sołeckiej została wbetonowana tablica informacyjny na skrzyżowaniu ulicy Oliwskiej z Węglową.


Napawające optymizmem spotkanie z włodarzami gminy

2011-04-29 11:59  2177 odsłon

W miniony czwartek 28 kwietnia na terenie  remizy OSP przy ul. Żeromskiego w Chwaszczynie odbyło się zamknięte spotkanie z Burmistrzem Gminy Żukowo i jego zastępcą.Zaproszenie wystosowała Rada Sołecka, która chciała przedstawić nurtujące ich sprawy jak i poddać pod dyskusję pewne rozwiązania.


Napisali o nas

2011-04-15 13:35  501 odsłon

Rady wielu gmin nie wyrażają zgód na wyodrębnienie funduszy sołeckich. Mieszkańcy pytają dlaczego i przedstawiają własne argumenty i wyliczenia.


Czy Gmina Żukowo utworzy fundusz sołecki?

2011-03-15 11:50  3189 odsłon

W marcu 2010r. Rada Gminy Żukowo zrezygnowała z wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki pozbawiając w ten sposób w 2011r. budżet gminy możliwości pozyskania z budżetu państwa ok. 90 tys. zł z tyt. zwrotu poniesionych wydatków. Jak będzie w tym roku? Rada Gminy ma czas na podjęcie uchwały w tej sprawie do 31 marca 2011r.


Relacja z pierwszego spotkania rady sołeckiej.

2011-03-07 11:21  1764 odsłon

W dniu 02 marca 2011 roku odbyło się pierwsze po wyborach zebranie Sołtysa i Rady Sołeckiej. W spotkaniu uczestniczył sołtys Pan Gerard Barsowski oraz członkowie RS:Licbarski Marek,Nosel Jacek,Nowak Mirosław,Wiercińska Jolanta.


Czas na zmiany w ordynacji wyborczej

2011-02-23 10:11  1815 odsłon

Wieś Chwaszyno liczy już ponad 3000 mieszkańców zameldowanych i jest pod względem liczby zameldowanych największą w Gminie Żukowo. Uważam, iż nadszedł już czas aby pomyśleć o zmianie statutu sołectwa Chwaszczyno w części dot. zasad przeprowadzania wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Na co wydano sołeckie fundusze.

2011-02-23 09:25  1402 odsłon

Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w Chwaszczynie za okres 23.03.2010 r. do 17.02.2011 roku.

Rada Sołecka w okresie sprawozdawczym odbyła 8 spotkań, na których omawiano sposób realizacji założeń planu pracy uchwalonego na zebraniu sprawozdawczym w dniu 23 marca 2010 roku oraz opracowano propozycje do budżetu gminy na 2011 rok w zakresie następujących zadań:


Gerard Barsowski wybrany sołtysem Chwaszczyna

2011-02-17 21:20  2137 odsłon

 Aktualizacja 18.02.2011 godz.10.05

Mieszkańcy Chwaszczyna, którzy w zaskakująco małej liczbie przybyli na zebranie sprawozdawczo-wyborcze wybrali sołtysa wsi Chwaszczyno.Został nim dotychczasowy sołtys Gerard Barsowski, który uzyskał 43 głosy.Pozostali kandydaci Jolanta Wiercińska 31 głosów,Bronisław Fordon 11 głosów.


Jak wybierać sołtysa i nie kwestie prawne

2011-02-16 10:42  2663 odsłon

Statut sołectwa powinien szczegółowo określać m.in. takie kwestie jak: kto jest uprawniony do głosowania, a kto nie, kiedy odbywa się wybór, jak, w jakim trybie i terminach mieszkańcy zostaną powiadomieni o miejscu i terminie wyborów, czy głosować będą na wyborczym zebraniu mieszkańców, czy może w danym dniu w danych godzinach w lokalu wyborczym, podobnie jak w wyborach do rady gminy, co nie jest sprzeczne z ustawą o samorządzie gminnym.

17 lutego wybieramy Sołtysa i Radę Sołecką

2011-02-05 12:12  2199 odsłon

Sołtys wsi Chwaszczyno informuje,że 17 lutego 2011 roku o godz. 17.30 w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie odbędzie się zebranie wiejskie o charakterze sprawozdawczo-wyborczym.


pierwsza strona poprzednia strona następna strona ostatnia strona
.. 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17