Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

Protokół

2006-02-21

Chwaszczyno, dn. 15 luty 2006 r.

Protokół
z rozprawy otwartej dla społeczeństwa Chwaszczyna
w dniu 15 luty 2006 r.
Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej
Nr BT 43368 Chwaszczyno 2
Rozprawę otworzył burmistrz gminy Żukowo – pan Albin Bychowski. Przywitał przedstawicieli firmy Polkomtel S.A.: pana J. Galewskiego i pana A. Sobola oraz przybyłych licznie mieszkańców Chwaszczyna. Następnie poprosił pana G. Recka – kierownika Inspektoratu Ochrony Środowiska o zabranie głosu i przedstawienie tematu powyższego zebrania.

Pan G. Reck przedstawił temat zebrania, a mianowicie budowę masztu stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 43368 Chwaszczyno 2. Poinformował również, iż niniejszy maszt ma powstać na terenie działki 545/2, położonej przy budynku Poczty S.A.. Firma Polkomtel S.A. zwróciła się do Inspektoratu Ochrony Środowiska w gminie Żukowo o wydanie opinii na temat środowiskowych uwarunkowań powyższej inwestycji. Dodał także, że Urząd gminy Żukowo zakończył postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na rozpoczęcie inwestycji, natomiast jest w trakcie przygotowywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotyczących wyżej wymienionej budowy. Wynika to z faktu, iż urząd gminy chciał zapoznać się również z opinią mieszkańców Chwaszczyna, czego efektem jest zorganizowanie powyższej rozprawy otwartej dla społeczeństwa Chwaszczyna.

Następnie głos zabrał pan J. Galewski – przedstawiciel firmy Gastal S.A., zajmującej się budową m. in. stacji telefonii komórkowych. Wyjaśnił on, na czym ma polegać ta inwestycja, a mianowicie na budowie wieży o wysokości około 50 m oraz kontenera żelbetowego, gdzie będą znajdowały się urządzenia niezbędne do obsługi danego masztu. Tłumaczył, że centrum Chwaszczyna wybrano jako punkt lokalizacji tego obiektu z racji lepszego wykorzystania możliwości danej stacji.

Z kolei pan A. Sobol – reprezentant wykonawców i autorów raportu o uwarunkowaniach środowiskowych. Przedstawił wyniki powyższych badań. Poinformował, że normy polskie, dotyczące źródła promieniowania mówią, że nie może ono przekroczyć wartości 0,1 WAT na m². W raporcie określono powierzchnię dopuszczalnego promieniowania. Jest to pole w odległości 42 m, na powierzchni powyżej 46 m. Stwierdził, że w związku z tym nie ma żadnego zagrożenia związanego z promieniowaniem danego nadajnika.

Pan T. Fopke – zastępca burmistrza gminy Żukowo zapytał, czy nie można byłoby zbudować stacji telefonii komórkowej w obrębie istniejącego masztu.

Pan A. Sobol wytłumaczył, iż wraz ze wzrostem częstotliwości, maleje zasięg takich stacji, stąd potrzebna jest większa liczba takich stacji.

Pan T. Szröder zapytał natomiast, w którą stronę ma promieniować powyższa stacja i w którym miejscu pole szkodliwego promieniowania ma się zetknąć z ziemią, gdyż jak zauważył, ma ono biec po linii ukośnej, a nie jak tłumaczył pan A. Sobol – tylko na wysokości 46 m.

Przedstawiciel Polkomtela S.A. – pan A. Sobol stwierdził, że przed oddaniem do użytku obiektu, bada się natężenie promieniowania w okolicy masztu, a strefa ochronna w tym przypadku wynosi 60 m.

Następnie głos zabrał pan J. Malik i zadał pytanie – kto zleca te pomiary?
Pan A. Sobol odparł, że czyni to inwestor.

Jaki wpływ będzie miało promieniowanie stacji telefonii komórkowej na zdrowie mieszkańców Chwaszczyna ? – zapytała pani A. Naczka.
Pan A. Sobol odparł, że nie będzie miało żadnego wpływu, gdyż stacja ma być przygotowana na promieniowanie 0,1 WAT na metr².

Natomiast pan P. Fikus skonstatował wypowiedź pana A. Sobola stwierdzeniem, że inwestorowi zależy jedynie na jak najtańszym rozwiązaniu, dlatego jako najlepszy punkt umiejscowienia stacji wybrano centrum Chwaszczyna, w okolicy innych działek mieszkalnych.

Pan W. Solski dodał również, że w opracowaniu dotyczącym powyższej inwestycji, są podane nieprawdziwe informacje, przykładowo o odległości budynków mieszkalnych – rzekomo 60 m od mającej powstać stacji. Zauważył, że sam budynek poczty znajduje się w odległości 15 m.
Pani A. Kustosz zapytała się z kolei o wykonawcę tej budowy.
Pan J. Galewski odpowiedział, że na razie tego nie wiadomo.

Czy o inwestycji tej i wyborze działki decydowała jej cena? – zapytał pan Szymszon.
Pan J. Galewski odparł, że inwestor faktycznie nie chce budować obiektu za gigantyczne pieniądze.
Natomiast pan A. Sobol dodał, że prawo istniejące w Polsce nakłada na inwestora obowiązek pokrycia całego kraju siecią stacji dla uzyskania lepszej łączności.

Pani A. Naczka zapytała czy nie ma innego rozwiązania odnośnie umieszczenia stacji telefonii komórkowej.
Pan A. Sobol odparł, iż jego zadaniem jako przedstawiciela firmy Polkomtel S.A., jest udowodnienie, że jest ona tam faktycznie potrzebna.
Pan T. Fopke stwierdził, że pan A. Sobol i J. Galewski nie przekonali mieszkańców Chwaszczyna do swojej koncepcji. Zwrócił się również z zapytaniem do burmistrza, co da złożenie protestu przez mieszkańców Chwaszczyna.

Pan G. Reck powtórzył, że w zakresie budowy masztu, postępowanie jest zamknięte, natomiast w sprawie środowiskowych uwarunkowań inwestycji decyzja zostanie podjęta w uzgodnieniu z Sanepidem.
Pan P. Fikus w imieniu mieszkańców Chwaszczyna poprosił burmistrza, gdyż do niego należy ostateczne słowo, o podjęcie słusznej decyzji, czyli aby stacja nie powstała w centrum Chwaszczyna.

Pan W. Solski zapytał dodatkowo, co stanie się ze stacją, gdy w jej okolicy właściciele działek będą chcieli realizować plany budowlane.
Pan A. Sobol odparł, że stacja zostanie zlikwidowana.
Natomiast pani M. Walk zauważyła, że w samym raporcie jest napisane, że oddziaływanie promieniowania stacji może powodować podwyższenie temperatury ciała człowieka oraz może mieć ujemny wpływ na niektóre procesy biologiczne, zachodzące w organizmie ludzkim.
Pan A. Bychowski – burmistrz gminy Żukowo zapewnił, że wnioski z zebrania zostaną uwzględnione, inwestor musi zrozumieć odczucia mieszkańców, że będą się bronić.

Na tym zebranie zakończono.

..........................................................
(sołtys Gerard Barsowski)
.........................................................
(protokółowała Ewa Herrmann)
« wróć | wersja do wydruku | odsłon: 5537